Slumptalsgenerator

Slumptalsgenerator generera slumptal baserat på dina önskemål. Genererade siffror kan användas för forskning, minnesutbildning, lotterier och mer.
Du kan generera ett slumptal eller en lista med slumptal mellan valfria två nummer, välj vilken mängd siffror du vill generera (från 1 till 200) och välj om du vill generera siffror i ett eller två områden. Om du väljer "Två intervall", ställs varje intervall separat.
Genererade nummer kan sorteras.
Med alternativet Historik kan du få tillgång till genererade nummer.
Slumptalsgenerator för iPhone, iPad, iPod touch eller Android-enhet
Slumptalsgenerator för Windows
Slumptalsgenerator för Mac
Slumptalsgenerator för dator
Slumptalsgenerator är tillgänglig för Windows och Mac-datorer, iOS och Android-enheter. Ladda ner Slumptalsgenerator för din Mac eller Windows-dator, iPhone, iPad, iPod Touch eller Android-enhet .

Slumptalsgenerator tillåter dig att skapa slumptal mellan 0 och 999999999.

Om du använder Slumptalsgenerator för att generera slumptalsekvenser utan att upprepa, välj "Ta bort dubbletter".

Du kan skapa ett eller flera slumptal inom ett område du definierar.

Om du producerar siffror i två områden väljer du siffror oberoende för varje intervall.

Slumptalsgenerator behåller historien om genererade slumptal.

Funktioner

Slumptalsgenerator kan generera upp till 200 slumptal samtidigt.
Du kan välja intervall (0-999999999) eller längd (max 100 siffror).
Slumptalsgenerator skapar slumptal mellan 0 och 999999999.
Du kan välja att generera slumptal utan repetition.
Om du vill skapa två uppsättningar av slumptal, välj bara "Slumptal mellan (2)".
Du kan välja antal slumpmässiga tal, minsta och maximala värden för intervall och antal intervaller.
Slumptalgenerator ger möjlighet att generera slumptal med en viss längd mellan 1 och 100 siffror.

Hur man skapar slumptal

Ange nummerintervall. Om du till exempel vill ha ett slumptal mellan 1 och 59, anger du '1' i det första fältet och '59' i det andra fältet. De lägsta och högsta siffrorna ska vara mellan 1 och 999999999.

Ange hur många nummer du vill skapa. Du kan generera upp till 200 slumptal.

I fönstret Inställningar kan du välja om du vill visa resultaten i en eller flera kolumner eller i rad.

Slumpgenerator utan att få dubbletter. Om du behöver skapa nummer utan att repetera, välj "Ta bort dubbletter" i fönstret Inställningar.

Klicka nu på "Generera" -knappen och slumpmässigt talgeneratorn genererar de slumpmässiga talen i de intervaller du väljer.


Aktuell version: Slumptalsgenerator 3.0.0 ()

Kategori: Verktyg

Operativsystem: Windows, macOS, iOS, Android

Tillgänglig på: Windows och Mac-datorer, iPhone, iPad, iPod, och Android-enhet

Copyright © 2018 Intemodino Group s.r.o.
Alla rättigheter förbehålls