Generátor náhodných čísel

Generátor náhodných čísel je aplikace určená ke generování náhodných čísel ve zvoleném rozsahu od 0 do 999999999 nebo s určitou délkou (max. 100 cifer).
S touto aplikací můžete generovat náhodná čísla najednou v jednom nebo dvou na sobě nezávislých rozsazích. Pokud chcete vytvořit seznam náhodných čísel, stačí zadat požadované množství čísel.
Generátor náhodných čísel pro iPhone, iPad, iPod touch, Android
Generátor náhodných čísel pro Windows
Generátor náhodných čísel pro Mac
Generátor náhodných čísel pro počítač
Generátor náhodných čísel umožňuje generovat náhodná čísla pro soutěže, losování, loterie, výzkumy, cvičení paměti nebo pro jakoukoli jinou situaci, kde potřebujete náhodná čísla. S generátorem náhodných čísel můžete vygenerovat čísla ve vybraném rozsahu nebo s konkrétní délkou, vytvořit až 200 náhodných čísel najednou, uspořádat náhodná čísla, vyloučit duplicitní čísla, odesílat výsledky e-mailem, atd.

Stáhněte generátor náhodných čísel pro iPhone, iPad, iPod touch, počítače Mac, Windows nebo Android zařízení.

Generátor náhodných čísel ukládá vygenerovaná čísla, takže můžete snadno zobrazit a porovnat výsledky v historii výsledků. Stačí kliknout na tlačítko Historie nebo použít šipky "zpět" a "dopředu" pro zobrazení dříve vygenerovaných náhodných čísel.

Možnosti generátoru náhodných čísel

Můžete generovat náhodná čísla na základě konkrétních parametrů:
• Generování čísel v jedné nebo dvou na sobě nezávislých rozsazích najednou.
• Generování náhodných čísel od 0 do 999999999.
• Generování náhodných čísel bez opakování.
• Generování čísel se specifickou délkou od 1 do 100 číslic a možností vyloučení opakování sousedních číslic.
• Generování až 200 čísel najednou.
• Uspořádání generovaných čísel.
• Náhodná čísla lze kopírovat a následně vkládat do jiných aplikací.
• Generátor ukládá vygenerovaná čísla (25 výsledků).
• Odesílání vygenerovaných čísel e-mailem.

Jak můžete použít Generátor náhodných čísel

Generátor náhodných čísel je nezbytná aplikace, pokud rychle potřebujete náhodné číslo nebo seznam náhodných čísel.

Aplikace generuje náhodná čísla na základě Vašich kritérií. Můžete generovat uspořádané a neuspořádané seznamy náhodných čísel v daném rozsahu.

lze použít pro generování čísel pro loterie, výzkumy, průzkumy, statistické testy, během her, rozhodování, atd.

Generátor náhodných čísel je skvělá aplikace pro vědce, studenty a každého, kdo potřebuje rychle vygenerovat náhodná celá čísel. Generátor můžete uplatnit mimo jiné ve škole, například pokud je ve třídě 20 studentů a chcete náhodně vybrat dva studenty.

Jak vytvořit seznam náhodných čísel

Zadejte rozsah a počet čísel. V okně Nastavení zvolte, zda chcete výsledky zobrazit v několika sloupcích nebo v řadě.

Generátor náhodných čísel bez opakování

Chcete-li generovat náhodná čísla bez opakování, vyberte možnost "Vyloučit duplicitní čísla" v okně Nastavení. Tato volba je ve výchozím nastavení vybrána automaticky, takže každé číslo se zobrazí v seznamu náhodných čísel pouze jednou. Není-li tato volba vybrána, pak se v seznamu mohou náhodná čísla opakovat.

Někdy obdržíme zpětnou vazbu o získání duplicitních čísel i v případě, že je zaškrtnuta možnost "Vyloučit duplicitní čísla". To může nastat, pokud množství generovaných čísel přesahuje rozsah, v takovém případě dostanete upozornění o duplicitních číslech. Například pokud požadujete 30 náhodných čísel mezi 50 a 76, aniž by se opakovala, tak rozsah čísel neumožňuje vygenerovat 30 jedinečných čísel. Chcete-li se tomuto problému vyhnout, změňte množství čísel nebo rozsah.

Generátor náhodných čísel pro Windows, Mac, iPhone, iPad, iPod a Android

Aktuální verze: Generátor náhodných čísel 2.1.5 ()

Kategorie: Nástroje

Operační systém: Windows, macOS, iOS, Android

Generátor náhodných čísel je k dispozici pro počítače se systémem Windows a Mac a také iPhone, iPad, iPod a Android zařízení.

Copyright © 2018 Intemodino Group s.r.o.
Všechna práva vyhrazena